Het plan - Servaashof Eindhoven

VOEL JE THUIS OMRINGD MET GROEN

 

Het Plan

HET INITIATIEF

Keizersberg Vastgoed is in 2017 begonnen met de ontwikkeling van het gebied rondom de Fatimakerk. Naast de transformatie van de leegstaande Fatimakerk heeft de focus gelegen op een duurzame landschappelijke inpassing van het nieuwbouwgedeelte. Het doel is altijd geweest om de Fatimakerk en diens omgeving te ontwikkelen tot het groene hart van Tuindorp. Een hart waar de kerk de maatschappelijke functie (deels) behoudt, maar waarin ook gewoond wordt en waar de buurt kan genieten van een parkachtige omgeving. Dit heeft uiteindelijke geresulteerd in een hoogwaardig stedenbouwkundig plan dat is geïnspireerd op de Bossche School-stijl van de jaren ‘50 met een landschappelijk inrichtingsplan.

       

STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING

Bij de opgave voor het realiseren van vijftien woningen rondom de kerk en negentien appartementen in de kerk is in samenwerking met LA Architecten en KruitKok een stedenbouwkundig ensemble ontworpen dat een nieuwe laag toevoegt aan het groene hart van Tuindorp. Aan de kerk wordt een openbaar toegankelijk groen hof toegevoegd waaraan gewoond wordt. De twaalf grondgebonden woningen en drie appartementen rondom de kerk, hebben hun voordeur aan het gemeenschappelijk hof.

GEMEENSCHAPPELIJK HOF ALS ONTMOETINGSPLEK

De entree wordt, net als bij de woningen, geaccentueerd met een pergolaconstructie. Dit hof is gesitueerd op een halfverdiepte parkeergarage die ontsloten is vanaf het Servaasplein. Er wordt gebruik gemaakt van het aanwezige hoogteverschil van de kerk ten opzichte van het omringende maaiveld van ongeveer tachtig centimeter en het peil van het hof ligt op het vloerplein van de kerk. De verharding van het hof refereert aan het patroon op het Servaasplein. De maat en schaal zijn echter aangepast op het stramien van de bebouwing.

Het diagonale lijnenspel met hier en daar een verhoogd plantvak met vaste planten en meerstammige bomen zijn uitnodigend om binnen te komen op het hof en leiden op natuurlijke wijze naar de entree’s. De drie entrees naar het hof kennen ieder hun eigen karakteristiek. De entree aan het Servaasplein naar het hof valt samen met de entree van de Chinese Christian Church. De trappenpartij is verbreed en het hof opent zich naar het parkje rondom de kerk. De entree aan de noordoostzijde bestaat uit een flauwe hellingbaan vanaf de Sint Adrianusstaat tot op het hof.

LANDSCHAPPELIJK INPASSING

Rondom het ensemble wordt een openbaar toegankelijke, groene parkruimte ingericht met struinpaden en beplanting welke bijdragen aan de biodiversiteit in de wijk. De nieuwe groene buitenruimte gaat uit van het versterken van het groene hart van Tuindorp. De openbare ruimte rondom de kerk zal bestaan uit bloemrijk grasland met bomen, heesterborders en uitgemaaide wandelpaden zodat omwonenden hun ommetjes kunnen blijven maken. Het hof voegt een nieuw (semi) openbaar toegankelijk milieu aan het groene hart toe. Een beschutte en verstilde groene plek om even op een bankje te zitten, een praatje te maken met de buren of om diagonaal doorheen te lopen. Het bijzondere karakter van het groene hart van de wijk en de hoger gelegen kerk blijft beleefbaar vanaf de openbare straten. Een robuuste heesterrand met toegangen vanuit de Sint Jansweg en de Sint Adrianusstraat accentueert het groene hart. Ook zal deze heesterrand, in combinatie met de aanwezige en nieuw te maken hoogteverschillen en beplanting, zorgen voor meer privacy van de appartementen die zich in de achterzijde van de kerk bevinden. De openbare ruimte tussen de school, appartementen en het kerkensemble zal zijn groene karakter behouden. Het bestaande schoolplein, dat nu enkel uit verharding bestaat, wordt omgevormd tot een natuurlijke speelplek waar ook water geïnfiltreerd kan worden: een doorgaand groen hart, capaciteit voor waterberging en een groen en gezond speelplein.